Gebruikersvoorwaarden

Hieronder vind je de gebruikersvoorwaarden van SpotShare, waarmee je akkoord gaat bij gebruik van de website.

Wanneer je foto’s plaatst op SpotShare.nl verklaar je dat je bevoegd bent om deze foto’s te plaatsen en je garandeert de maker te zijn van deze foto’s. Als de auteurs-, handels- of andere rechten worden geschonden, is het aan de gedupeerde om hierop actie te ondernemen richting de schenders van de rechten. SpotShare staat hier volledig buiten en speelt hierbij geen enkele rol.

Bij het gebruik van SpotShare.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud die je plaatst. SpotShare draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Wanneer je foto’s plaatst op SpotShare.nl verleen je SpotShare een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken en weer te geven, bijvoorbeeld voor het posten van desbetreffende foto('s) op sociale media als feature.

Wanneer je foto’s plaatst op SpotShare.nl garandeer je dat de foto voldoet aan en blijft voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer - doch niet uitsluitend - verboden om vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografischmateriaal te plaatsen. Foto’s die in strijd zijn met deze bepalingen zullen worden verwijderd. SpotShare is niet aansprakelijk voor de inhoud op de website.

Wanneer je je registreert op SpotShare.nl ga je akkoord met het feit dat alle verstrekte data wordt opgeslagen en bewaard in een database. Deze informatie wordt niet gedeeld met een derde partij zonder toestemming, tenzij er strafbare feiten worden geconstateerd. SpotShare kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij een hack.